Evangeliška bažnyčia DIDESNĖ MALONĖ

    

Žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Mato 4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pradžia

 

apie mus

 

pamokslai

 

geroji naujiena

 

 

Pamokslai iš Baltimorės anglų kalba su rusišku vertimu

 

2012 Baltimores konferencijos pamokslų vertimai į lietuvių kalbą

Pirmadienio vakaras.P.Schaller

Penktadienio vakaras.P.Shibley

 

Didesnės Malonės bažnyčios Maskvoje internetinis puslapis su pamokslais ir vertimais

 

2011 09 22 pas mus svečiavosi bažnyčios Pastorius V.Teplov. Kviečiame pasiklausyt jo pamokslo

"Pažink Tėvo širdį"

 

2010 vasario 11-14 dienomis pas mus svečiavosi Pastorius Jon Boyce iš Londono.           

Kviečiame pasiklausyti jo pamokslų

 

 

Pamokslauja Andrius Valaitis. Pamokslai anglų kalba su vertimu į lietuvių kalba pažymėti (En/Lt). Pamokslai lietuvių kalba pažymėti (Lt). *Žvaigždute pažymėti pamokslai, kuriuos ypač siūlome paklausyti.

Būsime dėkingi, jei parašysi elektroniniu paštu kokius pamokslus lengviau suprasti- lietuviškai ar su vertimu.

2016 10 23 Kas paslėpta priklauso Dievui, kas apreiksta mums ir mūsų vaikams *

2016 10 16 Kiek kainuoja atleidimas. IIdalis (En/Lt)*

2016 10 09 Kiek kainuoja atleidimas?  (En/Lt)*

2016 10 02 Proto ir širdies stabai (En/Lt)

2016 09 25 Iš naujo leisk Dievui tave mylėti.2 dalis (En/Lt)

2016 09 25 Iš naujo leisk Dievui tave mylėti. 1 dalis (En/Lt)

2016 09 04 Kas yra geras darbas? (En/Lt)

2016 08 14 Dievas pažadėjo palaiminimus ir kentėjimus (En/Lt)

2016 08 07 Dievo kvailystė išmintingesnė už žmones (En/Lt)

2016 05 29 Pilna Evangelija (En/Lt)

2016 06 05 Isgelbeti nuo ateinancios rūstybes (En/Lt)

2016 05 29 Gyvenimo ir mirties klausimas IId. (En/Lt)

2016 05 22 Gyvenimo ir mirties klausimas Id. (En/Lt)

2016 05 15 Jo Malones pakanka (En/Lt)

2016 05 08 Ar Jėzaus kraujo pakanka? (En/Lt)

2016 04 17 Pasiruoškime kentėjimams. IIId. (En/Lt)

2016 04 03 Pasiruoškime kentėjimams.IId. (En/Lt)

2016 04 03 Pasiruoškime kentėjimams.Id. (En/Lt)

2016 03 27 Jis is tiesų prisikėlė (Lt/Ru)- su vertimu į rusų k.

2016 03 20 Kryžiaus jėga (En/Lt)

2016 03 06 Ar žinai kas tavo pastorius? (En/Lt)

2016 02 28 Kodel svarbu kuo mes tikime? (En/Lt)*

2016 02 21 Prabudimas per atgailą (En/Lt)

2016 02 14 Tikra laisve Kristuje (En/Lt)

2016 02 07 Malones, o ne darbu evangelija (En/Lt)

2016 01 24 Tikra ramybė Kristuje

2016 01 31 Kas yra tikra Evangelija ? (Lt)

2015 12 13 Išgelbėjimo dovana (En/Lt)*

2015 12 06 Dievo jėga (En/Lt)

2015 11 22 Malonės Evangelija (En/Lt)*

2015 10 25 Kas yra Evangelija? (Lt)

2015 10 18 Isgelbejimo ir mokinystes poilsiai (En/Lt)

2015 09 13 Kryžiaus svarba (Lt)

2015 08 30 Geresni dalykai (En/Lt)*

2015 01 04 Kalbekime tiesa su meile (En/Lt)*

2014 12 14 Nebijok svajoti su Dievu (En/Lt)

2014 12 07 Malda ir dekingumas (En/Lt)

2014 05 18 Asmeniškas Dievo Žodis (En/Lt)

2014 05 11 Kaip Jėzaus auka veikia praktiškai (Lt)

2014 05 04 Dievas tave myli (En/Lt)*

2014 04 27 Ką reiškia, kad Jėzus mirė uz mus? (En/Lt)

2014 04 20 Velykinis pamokslas (Lt)

2014 04 13 Prabudimas prasideda nuo Dievo Žodžio (Lt)*

2014 04 06 Pakluskime tame, kas apreikšta (Lt)

2014 03 16 Kristus mumyse šloves viltis (Lt)

2014 03 09 Kristus mumyse pagal Paulių (Lt)

2014 03 02 Kristus mumyse pagal Joną (Lt)

2014 02 23 Dievo namai mumyse (Lt)

2014 02 16 Jo gailestingumas amžinas (En/Lt)

2014 02 09 Nepamiršk amžinybės (Lt)*

2014 02 02 Regima ir neregima tiesa (En/Lt)*

2014 01 27 Tiesa mus išlaisvins (Lt)

2014 01 19 Neapsisprendimai ir sprendimai (Lt)

2014 01 12 Istatymo dvasia ir Dvasios Įstatymas (Lt)

2014 01 05 Gelbstinti Dievo Malone pasirode visiems žmonėms (Lt)

2013 12 15 Aukokime šlovinimo auka (Lt)

2013 12 08  Iš tamsos į šviesą per tikejimą (Lt)

2013 11 17 Amžino gyvenimo viltis atsakymas pasaulio beprasmybei (Lt)

2013 10 20 Mūsų tapatybė Kristuje (Lt)

2013 10 13 Ištirk mane, Dieve (Lt)

2013 09 29 Neribotas atpirkimas (Lt)

2013 09 22 Dievas pazista tave (Lt)

2013 09 15 Sveiki santykiai su Dievu (Lt)

2013 09 08 Koks Kristus yra tavo gyvenimo centre? (Lt)

2013 09 01 Kaip Danguje, taip ir žemeje (Lt)

2013 08 25 Pasitikek Dievu ir nesiremk savo supratimu Pat3,5 (Lt)

2013 08 18 Pažinkime Dieva pagal Jo Žodi (Lt)

2013 08 11 Pazinkime tikraji Dieva (Lt)

2013 08 04 Neteiskime pagal regejima (Lt)

2013 07 21 Malone įgalina mus (Lt)

2013 07 14 Viskas apmokėta (En/Lt)

2013 05 19 Amzinojo gyvenimo realybė (Lt)

2013 05 12 Ko Dievas laukia is mūsų? (Lt)

2013 05 05 Nuolankieji išgirs tai ir džiaugsis (En/Lt)

2013 04 28 Išpirkti is pražūties (Misionierius Joey,Filipinai) (En/Lt)

2013 04 21 Teroristai, išgelbėti per malonę (Lt)

2013 04 14 Atpirkti avinėlio krauju 1Petro1,18-19 (Lt)

2013 04 07 Jėzus gyvas mumyse (Lt)

2013 03 31 Jis prisikėlė kaip buvo sakęs (Lt)

2013 03 25 Mirti, kad prisikeltum (Lt)

2013 03 10 Dievo meilė išveja baimę (Lt)

2013 02 24 Kas išlaisvina nuo įstatymo valdžios? (Lt)

2013 02 17 Nauja tapatybė Kristuje (Lt)

2013 02 10 Kada Biblija kalba asmeniškai? (Lt)

2013 01 27 Malonė yra didesnė (Lt)

2013 01 13 Tikėjimo ženklai (Lt)

2012 12 16 Nuostabusis, Patarėjas, Galingasis Dievas Iz9,6   (Lt)

2012 12 09 Kuo gi Viešpačiui atsilyginsiu? Ps116,12 (Lt)*

2012 12 02 Linksmos laidotuvės (Lt)

2012 11 25 Aš nukryžiuotas su Kristumi (Alvydas Griškevičius)

2012 11 11 Išlaisvinti iš vergystės (Lt)*

2012 11 05 Kodėl mes galime artintis prie Dievo? (Lt)

2012 10 28 Pažinti Dievą tokį, koks Jis yra (Lt)

2012 10 21 Apie maldą: drąsiai artinkimės prie malonės sosto (Lt)

2012 10 07 Apie maldą: pabūkime kartu su Dievu (Lt)

2012 09 30 Kodėl mes galime džiaugtis? (Lt)

2012 09 23 Išgelbėti ne savo, bet Kristaus teisumu (Lt)

2012 09 16 Išgelbėjimas: ar ne per daug paprasta? (Lt)

2012 09 09 Priimti tikėjimo dovaną (Lt)

2012 09 02 Nepalikime vietos velniui (Lt)

2012 08 26 Dvasinė kova. IIId. (Lt)

2012 08 22 Dvasia, siela, kūnas (Lt)*

2012 08 19 Dvasine kova. IId. (Lt)

2012 08 12 Dvasine kova. Id. (Lt)

2012 07 29 Ar tu myli Dievo gailestingumą? (Lt)

2012 07 22 Man gyvenimas tai Kristus Fil1,21 (En/Lt)

2012 06 10 Troškimas gyventi aukščiau (Lt)

2012 06 03 Nuo išgelbėjimo iki mokinystės (Lt)

2012 05 27 Paklusnumas Šventąjai Dvasiai (Lt)

2012 05 20 Kas mums trukdo džiaugtis? (Lt)

2012 05 13 Kodel teologija svarbu? (Lt)

2012 05 06 Auginti Dievo pažadus (Lt)

2012 04 29 Kas brangu tikinčiąjam (Lt)

2012 04 22 Ar mes tikim tuo ką kalbam? (Lt)

2012 04 15 Kokia amžinybę tu pasirinksi? (Lt)

2012 04 08(Velykos) Viltis ne tik šiam gyvenimui (Lt)

2012 04 01 Dievo silpnumas stipresnis (En/Lt)

2012 03 25 Mes turim liudijimą (Lt)*

2012 03 18 Ar tu esi laisvas? (Lt)

2012 03 11 Ar tu atgimęs ar zombis? (En/Lt)

2012 03 04 Akis širdies man atverki. IIdalis (Lt)

2012 02 26 Akis širdies man atverki.I dalis (Lt)

2012 02 19 Malonė- aprūpinimas tarnystei (Lt)

2012 02 12 Pražuvę ir atrasti (Lt)*

2012 02 05 Pasitikėk Dievu (Lt)

2012 01 28 Jėzaus teisumo dovana (En/Lt)

2012 01 22 Pagrindinis misijų laukas- mano širdis (En/Lt)

2012 01 15 Troškulys (Lt)

2012 01 08 Kas tiki Jėzų, nors ir mirtų, bus gyvas Jn11,25 (En/Lt)

2012 01 01 Kas svarbu Dievui? (Lt)

2011 12 25 Ar tu turi jam vietos? (Lt)

2011 12 21 Kas yra tobula meile? (Lt)

2011 12 18 Paklusnumas Evangelijai (Lt)

2011 12 04  Išminciai ieško Dievo (Lt)

2011 12 01  Džiaugsmas suprasti Dievo Žodį (Lt)

2011 11 27  Pasiduok ir ateik (Lt)

2011 11 20 Sutaikinimo tarnystė (Lt)

2011 11 13 Neteiskite pagal išorę,bet teiskite teisingai Jn7,24 (En/Lt)

2011 11 06 Nesiremk savo supratimu Pat3,5  (Lt)

2011 10 23 Vienybe Meilėje (Lt)

2011 10 16 Vienybė Tiesoje (En/Lt)

2011 10 09 Meile ir Tiesa neatskiriama (Lt)

2011 10 02 Dvasios Įstatymas (Lt)

2011 09 25 Evangelija (Lt)*

2011 09 18 Viskas prasideda nuo tikėjimo (Lt)

2011 09 11 Amžinybės viltis (Lt)

2011 09 04 Pamokslas dėl techninių kliūčių nebuvo įrašytas

2011 08 28 Kentėjimų tikslas (Lt)

2011 08 21 Kentėkime su džiaugsmu (En/Lt)

2011 08 14 Kristaus kūno paslaptis (En/Lt)

2011 08 07 Gyvenkime Kristuje (Lt)*

2011 07 31 Atpažink tai, kas šventa (Lt)

2011 07 24 Pasakyk "TAIP" Šventąjai Dvasiai (En/Lt)*

2011 06 12 Viešpatie, praplėsk mano širdį (Lt)

2011 06 05 Tėve mūsų, kuris esi (Lt)pastorius

2011 05 29 Ar nori buti išgydytas? (Lt)

2011 05 22 Išgelbėti nuo rūstybės (Lt)

2011 05 15 Koks yra Dievas? (Lt)*

2011 05 08 Karsta malda motyvuota meiles (En/Lt)*

2011 05 01 Jėzaus kraujo reikšmė (Lt)

2011 04 24 Jėzaus kraujas nuplauna mane (En/Lt)

2011 04 17 Nepamirškime kuo tikime (Lt)

2011 04 10 Mūsų tikėjimo stulpai (En/Lt)*

2011 04 03 Kuo mes tikime IId.(En/Lt)

2011 03 27 Kuo mes tikime Id.  (En/Lt)

2011 03 12 Sutaikinimas (En/Lt)

2011 03 06 Mes turim aprūpinimą (En/Lt)

2011 02 27 dėl techninių kliūčių nebuvo įrašytas visas pamokslas, galit paklausyt pradžią ir pabaigą. Labai svarbi tema!

Eime skelbti evangelija. Id.   Eime skelbti evangelija. IId.  (En/Lt)

2011 02 20 Dievas duoda mums sparnus (Lt)

2011 02 13 Kodel svarbu žinoti ką turime Kristuje? IId. (Lt)

2011 02 06 Kodel svarbu žinoti ką turime Kristuje? Id.  (En/Lt)

2011 01 30 Kas trukdo musu bendravimui su Dievu? (En/Lt)

2011 01 23 Jėzus mirė už visas nuodėmes (En/Lt)*

2011 01 16 Malonė skirta nusidėjėliams (En/Lt)

2011 01 09 Dievas- gyvas, Jo Žodis- veikia (En/Lt)

2010 12 26 Is nuodėmės į šlovę (En/Lt)

2010 12 Dievo ramybė (En/Lt)

2010 11 28 Jėzau, greičiau grišk (En/Lt)

2010 11 21 Šventosios Dvasios pripildymas (Lt)

2010 11 14 Naujas vardas Kristuje (Lt)

2010 11 07 Niekas neatskirs nuo Dievo meilės (Lt)

2010 10 31 Kentėjimų prasmė (Lt)

2010 10 24 Ateik pas Jėzų, Jo malonės pakanka (Lt)

2010 10 17 Ne regėjimu, bet tikėjimu (Lt)

2010 10 10 Laikyk save mirusiu Kristuje (Lt)*

2010 10 03 Ne standartai, bet Jėzus (Lt)

2010 09 26 Pakeisti Dievo šlovės (Lt)

2010 09 05 Kas yra mokinystė? (Lt)

2010 08 30 Nuo santykio prie bendravimo (En/Lt)

2010 08 22 Ka reiskia krikštas? (En/Lt)

2010 08 15 Malonė, o ne pasmerkimas (En/Lt)

2010 08 08 Visos paguodos Dievas (En/Lt)

2010 08 01 Paleisti ir leisti (En/Lt)

2010 06 13 Koks brangus išbandytas tikėjimas (En/Lt)

2010 06 06 Dievas didesnis uz mūsų širdis (En/Lt)

20010 05 29 Koks yra tikras prabudimas? (Lt)

2010 05 23 Dievas yra! (En/Lt)

2010 05 16 Ar tu nori buti išgydytas? (En/Lt)

2010 05 09 Pasigailek manęs, nusidėjėlio (Lt)

2010 04 25 Jezus neatėjo pasmerkti (Lt)

2010 04 21 Nuolankumas ir valdzia (Lt)

2010 04 18 Nuolankumas ir valdžia (En/Lt)

2010 04 11 Įsigyk tiesą ir neparduok jos (En/Lt)

2010 04 04 Mūsų viltis- prisikėlęs Jezus (En/Lt)

2010 03 28 Tiesiog leisk Dievui tave mylėti (En/Lt)*

2010 02 28 Tikroji laisvė.II dalis (En/Lt)

2010 02 21 Tikroji laisvė.Idalis (En/Lt)

2010 02 07 Susitaikymas.II dalis (En/Lt)

2010 01 31 Susitaikymas.Idalis (Lt)

2010 01 24 Malonė nuo pradžios iki galo (En/Lt)*

2010 01 17 Stebėti Viešpaties grožį (En/Lt)*

2010 01 10 Pagarbi Dievo baimė (Lt)

2010 01 03 Bijok Dievo, o ne žmonių (En/Lt)*

2009 12 27 Dievo liudijimas geriausias (Lt)*

2009 12 20 Jėzus yra mūsų viltis (Lt)

2009 12 13 Nuolankumas (Lt)

2009 12 06 Mums reikia Dievo, Dievui reikia musu (En/Lt)

2009 11 29 Ne aš, bet mes (En/Lt)

2009 11 22 Prabudimas (En/Lt)

2009 11 15 Evangelijos paslaptis (En/Lt)

2009 11 08 Dangus ir pragaras (En/Lt)

2009 11 01 Saugokis to, kas netikra (En/Lt)

2009 10 25 Nesek savo širdimi (En/Lt)*

2009 10 18 Malonė kryžiuje (En/Lt)

2009 10 11 Kryžius- daugiau nei simbolis (En/Lt)

2009 10 04 Kur mūsų jėgos šaltinis? (En/Lt)

2009 08 30 Amžinas saugumas (Lt)

2009 08 23 Nuodėme ir malonė (En/Lt)

2009 08 16 Pasitikėjimas Dievu (En/Lt)

2009 08 09 Įsitikinimai (Lt)

2009 08 02 Kalbekime tiesa meileje. IIdalis (En/Lt)

2009 07 26 Kalbėkime tiesą meilėje. I dalis (En/Lt)

Pamokslai lietuvių kalba:

2009 06 14  Viskas išeina į gera (Rom 8)

2009 06 07  Išlaisvinti iš nuodėmės valdžios (Rom 8) 

2009 05 17 Dievas nepasmerks savo vaiko (Rom 8)

2009 05 10  Kūniškas ir dvasiškas mąstymas (Rom 7)

2009 05 O3 Kristuje nėra jokio pasmerkimo (Rom 7)

2009 04 19  Prikeltas kartu su Jėzumi *

Pamokslai anglų kalba su lietuvišku vertimu:

2009 05 31 Sventosios dvasios veikimas (Rom 8)

2009 04 05  Mirę nuodėmei - gyvi Dievui (Rom 5-6)

2009 03 29  Priimk Dievo meilę (Rom 5)

2009 03 22  Malonė- vienintelė Evangelija (Rom 5)

2009 03 08  Įskaitytas teisumas (Rom 4)

2009 03 01  Statyk namus ant uolos (Rom 4)

2009 02 22  Teisusis gyvens tikėjimu per malonę (Rom 3)

2009 02 15  Kiekvienam reikia gelbėtojo ( Rom 2)

2009 02 08  Ir geriems zmonems reikia evangelijos (Rom 2)

2009 02 01  Nuodėmes doktrina ( Rom 2)

2009 01 25  Aš nesigėdiju Evangelijos (Rom 4)

2009 01 18  Evangelija pagal Paulių (Rom 1)

2009 01 11  Evangelija tikintiesiams ( Rom 1 )

2009.01.04. - Svarbiausia yra tyra širdis

2008.12.21. - Sielos tamsuma

2008.11.09. - Nepasiduokite

2008.06.08. - Dievo žodžio svarba

2008.05.18. - Ar Jėzus pažįsta tave?

2008.05.11. - Pažinsime juos pagal vaisius

2008.05.04. - Kentėkite su džiaugsmu

2008.04.27. - Atleidimas ir auklyba

2008.04.20. - Tiesos meilė

2008.04.13. - Romumas, aukštasis pašaukimas

2008.04.06. - Kryžius - mūsų altorius

2008.03.23. - Tapę šventi per Jo kraują

2008.03.09. - Ganytojo širdis

 

       © 2001-2011                                                                                                                                         parašyk mums