English                                                                                                                                             parašyk mums

Evangeliška bažnyčia DIDESNĖ MALONĖ

... Dievas duoda dar didesnę malonę. Jok 4,6    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»   pradžia

----------------------

»   apie mus

----------------------

»   pamokslai

----------------------

»   geroji naujiena

----------------------

       

 

kuo mes tikime 

Didesnės malonės bažnyčios istorija

Bažnyčios "Didesnė malonė" istorija Lietuvoje 

Bažnyčia „Didesnė Malone“ Klaipėdoje prasidėjo nuo maldos- taip pat kaip ir Didesnės Malonės pasaulinis tarnavimas (Greater Grace World Outreach, sutrumpintai- GGWO). Grupelė žmonių Amerikoje, Baltimorės mieste, pradėjo melstis už Dievo Žodžio prabudimą Lietuvoje. Nors Lietuva- katalikiškas kraštas, bet tiek daug žmonių niekada negirdėjo arba nesupranta evangelijos.

1997m. rudenį į Lietuvą iš Baltimorės atvyko komanda- amerikietis pastorius Bill su žmona, Amerikos lietuvis Giedrius ir filipinietis misionierius. Kai vasarą prie komandos prisijungė dabartinis bažnyčios pastorius Amerikos lietuvis Andrius Valaitis, bažnyčia jau buvo išaugusi maždaug iki 30 žmonių. 1998m. rudenį  bažnyčia buvo oficialiai įregistruota, įkurtas Klaipėdos Biblijos institutas. 

Augant bažnyčiai, augo ir įvairūs tarnavimai- gatvės evangelizacijos, maldos susirinkimai, misionieriškos kelionės į Gargždus, Kauną, Vilnių, Liepoją, Biblijos klubai vaikams ir jaunimui. Svarbi bažnyčios gyvenimo dalis buvo kelionės į Didesnės Malonės bažnyčių konferencijas. Ypatingas laikas būdavo, kai sulaukdavome svečių- pastorių iš kitų GGWO bažnyčių. 

2003m. pavasarį pastorius Bill savo vietoje paliko savo mokinį jauną lietuvį pastorių ir sugrįžo atgal į Ameriką.

2005m. pablogėjus GGWO įkūrėjo Pastoriaus Carl H. Stevens sveikatai, pastoriumi buvo išrinktas Thomas Schaller. Keletas pastorių, jų tarpe ir bažnyčios Klaipėdoje pastorius, nusprendė atsijungti nuo GGWO.

2007m. rugpjūtį GGWO vyresnieji paskyrė Andrių Valaitį atstovauti tarnavimą Lietuvoje, kad žmonės, kurie nori pasilikti Didesnės Malonės pasaulinio tarnavimo dalimi, turėtų ta galimybę. Mūsų tikslas ir toliau pasilieka skelbti malonės evangeliją ir mokytis mylėti vienas kitą ir atleisti- taip kaip Kristus atleido mums.

» kuo mes tikime 

» Didesnės malonės bažnyčios istorija

 

       © 2001- 2011                                                                                                                                     parašyk mums